Magyar Tréderek Közössége

Felhasználási feltételek

Collapse

A forum.tozsde.hu oldalon megjelenő tartalom kizárólag a fórumra regisztrált felhasználók tartalmából áll. Az oldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztőségi, szerkesztői tartalomnak, azokra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók. A forum.tozsde.hu alapesetben nem felel a felhasználók által elhelyezett tartalmakért. Amennyiben jogsértő tartalmat észlel, a hivatkozott törvény alapján eltávolítási kérelemmel élhet.

1. Általános rendelkezések

1.1. A fórum definiálása

A forum.tozsde.hu ("Fórum") az AIMSLAB LTD. ("Szolgáltató") által fenntartott nemzetközi, írásos, ill. képi információk, tartalmak, hozzászólások (a továbbiakban együtt: hozzászólások) továbbítására, tárolására, megjelenítésére szolgáló rendszer.

1.2. Felhasználó

Bárki felhasználónak minősül, aki a forum.tozsde.hu weboldallal közvetlenül, vagy közvetve - akár más internet oldalakon, keresőprogramokon, saját dokumentumaiban található hivatkozáson keresztül - bármilyen irányú adatforgalmat kezdeményez.

1.3. Regisztrált felhasználó

Regisztrált felhasználónak minősül az, aki Fórum felhasználó létrehozásával ("Regisztráció") és a belépéssel elfogadja az alábbi feltételeket és a Moderációs alapelveinket, valamint kijelenti, hogy elolvasta és tudomásul vette az Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzatunkat.

1.4. Felelősség

A Fórumot csak saját felelősségedre használhatod. Felelős vagy a felhasználói neveddel ("nick") végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszavad biztonságban tartásáért. Amennyiben tudomásodra jut, hogy ezen adataidat más személy illetéktelenül használja, azonnal lépj kapcsolatba velünk a Kapcsolat oldalon keresztül.

1.5. Károkozás

Az erre szolgáló beállítási lehetőségeken kívül nem módosíthatod a Fórum megjelenését, működését, az erre vonatkozó kísérletek is kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Fórum elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért. Amennyiben a jelen felhasználási feltételek megsértésével kárt okozol a Szolgáltatónak, azt teljes mértékben köteles vagy megtéríteni.

2. Regisztráció

2.1. Adatkezelés

Regisztrációddal felhatalmazod a Szolgáltatót az elküldött személyes adatok kezelésére. Regisztrálás után ránk bízott adataidat különlegesen bizalmasan kezeljük - erről bővebben az Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzatunkban olvashatsz.

2.2. Nick név

Minden regisztrált felhasználó legfeljebb 25 karakter hosszúságú azonosítót ("nick") választhat magának. A nick NEM lehet:

 • védett név, elnevezés
 • kortárs vagy történelmi, magyar vagy külföldi közszereplő, közismert ember neve, művész- vagy beceneve
 • más jogos és méltányolható érdekeit sértő név, elnevezés
 • obszcén vagy trágár kifejezés,
 • rasszista, mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés
 • engedély nélküli, burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezés
 • az üzemeltető fórumain már létező, vagy ahhoz a megtévesztésig hasonlító azonosító

2.3. Névhasználat jogosultság

Természetes személy választhatja saját nevét, művész- vagy becenevét; jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet választhatja saját közhitelesen nyilvántartott elnevezését, rövidített elnevezését azonosítóként, ha az nem ütközik a fenti pontokba. Ezen regisztrált felhasználók kötelesek lehetővé tenni a Szolgáltató kijelölt munkatársainak - megbízottjainak, moderátorainak - a névhasználatra való jogosultságuk ellenőrzését. Az ellenőrzés módjáról és menetéről az érintettek elektronikus levélben kapnak tájékoztatást. Az ellenőrzés időtartamára a Szolgáltató felfüggesztheti az ily módon regisztrált felhasználó közlési lehetőségeit. Amennyiben az ellenőrzést nem tette lehetővé az érintett, vagy nem tudta bizonyítani a névhasználati jogosultságát, azonosítóját a Szolgáltató 72 óra elteltével törölheti.

2.4. Névazonosság

Névazonosság esetén a később regisztráló felhasználó köteles jól felismerhető megkülönböztető toldalékot, jelet, vagy kihagyást eszközölni azonosítóján.

2.5. Sértő nevek

Különösen méltányolható egyéni, vagy közérdeket sértő esetekben a Szolgáltató felkérheti azonosítójuk megkülönböztetésére vagy átnevezésére ebben érintett regisztrált felhasználóit.

2.6. Vitás helyzetek

Amennyiben az érintettek ésszerű időn belül nem jutnak egyezségre, abban az esetben a Szolgáltató jogosult:

 • minden érintett nick jogosultságait korlátozni
 • egy- vagy több érintett nickjét megváltoztatni
 • minden érintett nickjét törölni

2.7. Személyes adat

Amennyiben egy regisztrált felhasználó - akár az azonosítójában, bemutatkozásában, hozzászólásaiban - valós személyére vonatkozó bármilyen adatot tesz közzé, tudomásul veszi, hogy azt bárki megnézheti, tárolhatja, felhasználhatja, és az ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

2.8. Párhuzamos regisztrációk

A regisztrációdat követően egy évig csak egy azonosítót (nick) hozhatsz létre. Egy év eltelte után a megengedett azonosítók száma maximum 2. Öt év eltelte után a megengedett azonosítók maximális száma 3.

3. Tartalom

3.1. Felellőség kizárás

A Szolgáltató a Fórumon közzétett adatokért, képekért, szövegekért, sem más információhordozókért teljes felelősséget nem vállal. Erről részletesebben a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének Tartalomszolgáltatási Kódexében olvashatsz. A Fórumon megjelenő tartalmakat a regisztrált felhasználók töltik fel, és azokért ők vállalják a felelősséget, a Szolgáltató nem. A Fórumra csak olyan tartalmak tölthetsz fel, amik nem sértik harmadik személy szerzői jogait. A feltöltött tartalmakkal kapcsolatban feljogosítod a Szolgáltatót, hogy azokat (vagy azok részeit, kivonatait, stb.) különböző internetes oldalakon megjelenítse. A megjelenítés lehetőség szerint a forrás megjelölésével történik.

3.2. Tartalom felhasználás

Ha nem értesz egyet valamelyik konkrét tartalmad egyik felhasználásával, kérheted, hogy a Szolgáltató távolítsa azt el az adott felületről. A Szolgáltató ezt - a kérés mérlegelése után - lehetőségei szerint megteszi, amennyiben ennek technikai akadálya nincsen.

3.3. Hozzászólások megjelenítése

Szolgáltató, a Felhasználási Feltételeknek és a kapcsolódó dokumentumoknak megfelelő hozzászólásokat, figyelemmel az alábbi III/9. pontban foglaltakra, illetve a Moderációs alapelvekre, megjeleníti.

3.4. Hozzászólások valóságtartalma

A Fórumon közölt adatok megbízhatóságát, hitelességét, valóságtartalmát, minőségét a Szolgáltató nem ellenőrzi, semmilyen felelősséget nem vállal a Fórumon elhelyezett információk tekintetében, és nem köteles semmilyen helytállásra vagy kártérítésre az azokból következő esetleges káresemények miatt. Ha egy adott hozzászólás a Szolgáltató vagy más jogos és méltányolható érdekeit sérti, illetve közérdeket sérthet, azt a Szolgáltató indoklás nélkül, az ok megjelölésével törölheti.

3.5. Törvénysértés

Nem használhatod a Fórumot arra, hogy olyan információkat tégy közzé, amelyek sértik a Magyarországon hatályos törvényeket.

3.6. Reklámtevékenység korlátozása

Nem használhatod Fórumot reklámtevékenység folytatására, kivéve, ha erre írásos engedéllyel rendelkezel a Szolgáltatótól, illetve a hozzászólás megfelel a III/7. pontban leírtaknak. A nem megengedett reklámtevékenységek:

 • Nem releváns (nem pénzügyi, befektetési, tőzsdei) reklám jellegű téma indítása. Csevegés alatt mindez kevésbé szigorú, de a direkt reklám ott is tilos.
 • Offtopik, reklám jellegű hozzászólás bármely témában.
 • Tömegesen ajánlgatni egy terméket/szolgáltatást/céget különféle témákban.
 • Tagokat reklámozás céljából privát üzenetekkel zargatni.
 • Üzleti haszonszerzés céljából valótlan állításokkal félrevezetni a tagokat.
 • Illegális tevékenységet bármely amúgy megengedett formában ajánlani.
 • Közösség szervezése, ideértve facebook, twitter, youtube csatorna és hírlevél feliratkozás promózása.
 • Saját tőzsdei weboldalra irányított forgalom.

3.7. Megtűrt reklám

Egyetlen hozzászólásban beajánlani valamit, ami a témába releváns. Ennek vannak fokozatai. Egy előnyöket/hátrányokat felvonultató hozzászólás kifejezetten hasznos és elfogadott, de egy ügyfélszerzésre irányuló és releváns információt nem tartalmazó hozzászólás nem megengedett.

3.8. Kártékony kód

Nem helyezhetsz el a Fórumon a felhasználók számítógépét vagy a Fórum működését befolyásoló kódot.

3.9. Moderáció

A Fórum összes fórumcsoportja részlegesen moderált. A moderáció nem jelenti a Fórumon közzétett tartalmakért való szerkesztői felelősségvállalást, csupán a tartalmak részleges tisztítását. A moderációval kapcsolatos tudnivalókat a Moderációs alapelvek tartalmazzák.

3.10. Szerzői jogok

Hozzászólásod elküldése előtt a Szolgáltatónak előre írásban jelezheted a tartalomra vonatkozó szerzői jogi igényedet. Amennyiben ezt elmulasztod a Fórumban általad létrehozott tartalmakra, úgy a Szolgáltató részére automatikusan lemondasz a vonatkozó tartalom valamennyi szerzői joggal kapcsolatos vagyoni jogáról a hozzászólásban elhelyezett bármilyen információhordozó tekintetében; anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben ezek rendszeren belüli tárolására, törlésére, vagy ezek elmaradására, megsemmisülésére alapozva nem támaszthatsz.

3.11. Közzététel mérlegelése

A Szolgáltató felhívja minden regisztrált felhasználó figyelmét arra, hogy alaposan és körültekintően mérlegeljék, milyen tartalommal, milyen formában teszik közzé hozzászólásaikat. A mérlegelés során vegyék mindenképpen figyelembe, hogy bárki, akár több év elteltével is visszakeresheti egy-egy regisztrált felhasználó akár összes hozzászólását.

4. Egyéb rendelkezések

4.1. Szolgáltatás korlátozása vagy felfüggesztése

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy technikai vagy egyéb okokból a Szolgáltatást vagy annak egy részét korlátozza vagy felfüggessze.

4.2. Feltételek módosítása

A Szolgáltató a jelen felhasználási feltételek és a kapcsolódó dokumentumok megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges módosításokról a felhasználókat írásban értesíti.

4.3. Jóhiszeműség

A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen Felhasználási feltételekben és a kapcsolódó dokumentumokban rögzített jogait jóhiszeműen gyakorolja és ezt a regisztrált felhasználótól is elvárja.

4.4. Észrevétel

A Felhasználási Feltételekkel és a kapcsolódó dokumentumokkal vagy azok végrehajtásával kapcsolatos probléma esetén fordulj hozzánk a Kapcsolat oldalon keresztül.

Working...
X