Magyar Tréderek Közössége

Moderációs alapelvek

Collapse

1. A Fórum

1.1. A fórum definiálása

A forum.tozsde.hu ("Fórum") az AIMSLAB LTD. ("Szolgáltató") által fenntartott nemzetközi, írásos, ill. képi információk, tartalmak, hozzászólások (a továbbiakban együtt: hozzászólások) továbbítására, tárolására, megjelenítésére szolgáló rendszer.

1.2. További dokumentumok

A Fórum használata előtt mindenképpen olvasd el a Felhasználási feltételeinket valamint az Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzatunkat.

2. A moderáció

2.1. Adminisztrátorok és Moderátorok jogai

A Szolgáltató, ezen Moderációs alapelvek rögzítésével, a Fórum moderátoraira és adminisztrátoraira ruházza azt a jogát, hogy azokat a hozzászólásokat, amelyek megsértik a Moderációs alapelvek valamelyikét, vagy amelyek megsértik az Fórum Felhasználási feltételeinek valamelyikét, töröljék. Szintén a moderátorokra és adminisztrátorokra ruházza azt a jogot, hogy e szabályok súlyos megszegését követően a regisztrált felhasználó hozzáférését ideiglenesen korlátozzák vagy megszüntessék ("letiltás vagy törlés").

2.2. Részleges moderáció

A Fórum egyes fórumcsoportjai részlegesen moderáltak. A moderáció nem jelenti a Fórumon közzétett tartalmakért való szerkesztői felelősségvállalást, csupán a tartalmak részleges tisztítását.

2.3. Moderátori tevékenység

A moderátorok tevékenységüket a Szolgáltató felkérésére, társadalmi munkában végzik. Alapvető feladatuk biztosítani a folyamatos társalgás lehetőségét, ennek érdekében törlik a fórumon közzétett hozzászólások közül többek között, de nem kizárólag azokat amelyek:

-akadályozzák a Fórum rendeltetésszerű használatát
-Szolgáltató rendszerének, vagy bármely felhasználó számítógépének működését általuk nem kívánt módon befolyásolják,
-tartalma jogszabályba, vagy jelen Moderációs alapelvek valamelyikébe ütközik.

2.4. Moderátorok felügyelete

A moderátori csoportok működését, a szabályok betartását az adminisztrátorok felügyelik, akik a kialakult vitás helyzetekben a Szolgáltatót képviselik és adott esetben a moderátorok intézkedéseit felülbírálhatják.

2.5. Moderátorok hatásköre

A moderátorok nem tudják az egyes hozzászólásokat utólag szerkeszteni, illetve részlegesen törölni; vagy változatlan formában meghagyják azokat, vagy teljes egészében törlik.

2.6. Rendkívüli esetek

Rendkívüli esetben a moderátorok önállóan is intézkedhetnek, azonban ezeket az intézkedéseket az adminisztrátorok felülbírálhatják.

2.7. Lánctörlés

A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülhetnek ("Lánctörlés").

2.8. Felhasználói bejelentések

A moderátorok viszonylag kevesen vannak, így nem láthatnak minden egyes hozzászólást. Ezért kérjük, hogy ha egy regisztrált felhasználó olyan bejegyzésre bukkan, amely megítélése szerint az alapelvek valamelyik pontjába ütközik, esetleg egyéb módon akadályozza a kulturált társalgást, jelezze a moderátornak.

2.9. Intézkedések felülbírálása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a moderátorok és adminisztrátorok egyes intézkedéseit felülbírálja.

3. Hozzászólások törlése

3.1. Különösen tiltott

3.1.1. Törvénysértő tartalom

Minden olyan hozzászólás, amely sérti a közzétételének időpontjában Magyarországon hatályos törvényeket illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.

3.1.2. Személyes adat

Bármely regisztrált természetes személy felhasználó valamint nem természetes személy felhasználó esetében a felhasználó regisztrációjával a Fórumot használó természetes személy ("nick") valós és személyes adatait ("IRL adatok") tartalmazó hozzászólás. IRL adatok különösen, de nem kizárólag, az alábbiak: név, lakhely, munkahely, beosztás, telefonszám, email cím. Kivételt képeznek azon esetek, amikor az érintett regisztrált felhasználó saját maga hozza nyilvánosságra valós személyére vonatkozó adatait, azonban más felhasználó ebben az esetben sem terjeszkedhet túl az eredeti közlés adattartamán.

3.1.3. Minősíthetetlen hozzászólás

Minden alpári illetve agresszív, fenyegető hangnemű hozzászólás. Azt, hogy egy hozzászólás alpári, agresszív vagy fenyegető-e, a moderátorok feladata eldönteni az adott fórum, illetve a téma jellegének függvényében.

3.1.4. Moderátorokkal foglalkozó hozzászólások

A kifejezetten erre a célra létrehozott alfórumokon kívüli, a moderálással vagy a moderátorokkal foglalkozó hozzászólások. Nem minősülnek ilyen szempontból tiltottnak a moderátori intézkedésekről szóló tájékoztatások.

3.1.5. Sértő tartalom

A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket és hivatkozásokat tartalmazó hozzászólások.

3.1.6. Nick név megsértése

Az egyes nickeket sértő, lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan alpári vagy sértő módon kinyilvánított véleményeket - személyeskedést - tartalmazó hozzászólások.

3.1.7. Lejárató tartalom

Egyes regisztrált felhasználó(ka)t sértő, lejárató, illetve olyan, egyértelműen hozzá(juk) köthető topik, amely alpári című vagy tartalmú, nem nyitható. Ha egy nick sérelmezi a róla nyitott topikot, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem ütközik a jelen alapelvekbe.

3.1.8. Témarombolás és Offtopik

A szándékosan akadályozó ("témaromboló") és zavaróan témán kívüli ("offtopik") hozzászólások. A témaromboláson belül technikai rombolásnak minősül az indokolatlanul hosszú szövegek bemásolása, a topikok letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások (linkek), képek, automatikusan induló file-letöltések, átirányítások és minden más olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a topik méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát.

3.2. Ismétlés ("flood")

Ha nem szándékos az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerülhet. Szándékos floodnak számít, ha egy regisztrált felhasználó az adott hozzászólást egy vagy több rovatban, kettőnél több alkalommal helyezi el.

3.3. Hozzászólás újra megjelenítése

Tilos a törölt hozzászólás - részbeni vagy teljes - visszamásolása, kivéve ha a hozzászólást ún. Lánctörlésben törölték. Nem szabálysértő a törölt hozzászólás nem kifogásolt részének újbóli beírása.

3.4. Topik újraindítása

Tilos a törölt, összevont, áthelyezett topikok újraindítása.

4. Letiltások

4.1. Szabálysértés

A moderátorok és adminisztrátorok a szabálysértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználó - illetve a felhasználó által használt nickek jogosultságait korlátozhatják. A tiltás az adott topikra, alfórumra, fórumcsoportra, az egész fórumra ("root") vonatkozóan lehet ideiglenes vagy végleges.

4.2. Eltiltási tételek

A leggyakoribb eltiltási tételek: egy nap, egy hét, egy hónap, határidő nélküli. A letiltási tételek nem kötelezően ebben a sorrendben követik egymást; adott esetben akár azonnal kiszabható a legsúlyosabb is.

4.3. Súlyos esetek

Kirívóan súlyos esetben az adminisztrátorok az adott nick hozzáférését megszüntethetik, felhasználói azonosítóját és akár az összes addigi hozzászólását törölhetik.

5. Regisztrált felhasználók anonimizálása, törlése

5.1. Nick törlés kérése

Regisztrált felhasználók kérhetik felhasználói azonosítójuk ("nick") törlését a http://forum.tozsde.hu/sendmessage.php oldalon vagy az info@forum.tozsde.hu emailen keresztül. A kérést minden esetben arról az email címről kell kezdeményezni, amely az adott nickhez tartozik és a regisztrációs adatokban is szerepel.

5.2. Tartalom meghagyása

A hozzászólásokkal együttes nicktörlésre kizárólag akkor kerülhet sor, ha az adott felhasználó hozzászólásainak törlése nem rontja lényegesen a fórum olvashatóságát. Amennyiben súlyosan zavaró lenne az adott regisztrált felhasználó hozzászólásainak törlése, abban az esetben a moderátorok "Törölt felhasználó" azonosítóra írják át a felhasználói azonosítót.

5.3. Moderátor hatásköre

A kérés teljesítéséről az adott fórumcsoport moderátorai döntenek. Amennyiben több fórumcsoportot érint a regisztrált felhasználó kérése, abban az esetben az adminisztrátorok döntenek.

6. Topikáthelyezések és összevonások

6.1. Nem megfelelő helyen nyitott topik

A moderátorok azt a topikot, amit véleményük szerint nem a tartalmának megfelelő alfórumon vagy fórumcsoportban nyitottak, áthelyezik a tematikailag megfelelő alfórumba vagy fórumcsoportba.

6.2. Hasonló témában nyitott topik

A hasonló tartalommal vagy témára nyitott topikokat a moderátorok összevonják. Az ebben érintett topikokat az elsőként indítottba olvasztják be.

7. Egyéb

7.1. Irányelvek módosítása

A Szolgáltató a jelen Moderációs alapelvek és a kapcsolódó dokumentumok megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges módosításokról a felhasználókat írásban értesíti.

7.2. Jóhiszeműség

A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen alapelvekben és a kapcsolódó dokumentumokban rögzített jogait jóhiszeműen gyakorolja és ezt a regisztrált felhasználótól is elvárja.

7.3. Észrevétel

A Moderációs alapelvekkel és a kapcsolódó dokumentumokkal vagy azok végrehajtásával kapcsolatos probléma vagy kérdés esetén fordulj hozzánk a http://forum.tozsde.hu/sendmessage.php oldalon keresztül.

Working...
X